Maskerad som tankeövning

Maskerad som tankeövning

Ett “coffee house” så som detta virtuella dito har alltid funnits till för att utmana existerande tankebanor och stimulera nytänkande och nya tillvägagångssätt för att tackla tidigare illusioner och villfarelser som man som människa tenderar att bära på. Under 1700-talets upplysningsera var exempelvis dessa coffee houses i England instrumentala i att öka den generella medvetenheten och politiska diskursen bland den breda folkmassan i England, och så småningom Frankrike, vilket ledde till franska revolutionen och det moderna, sekulära samhälle vi känner till idag. Med tanke på denna bakgrund – hur låter ett förslag från undertecknads sida om att hänge sig åt ett experiment som involverar KBT och maskeradkläder? För att utmana dina tankesätt och existerande perceptioner på ett nytt sätt?

Jo, KBT, eller kognitiv beteendeterapi, involverar just detta – att genom att förändra tankebanor som man som människa dras med, främst negativa och ångestfyllda sådana som förhindrar en från att leva ett sunt och produktivt liv, så menar man att varje person kan nå ett stadie där hela deras synsätt på livet kan förändras om man bara rotar igenom negativa tankemönster. Det kan vara så enkelt som att utsätta sig för ett vardagligt tankeexperiment, som att gå till ett café, beställa en kopp kaffe, njuta av vardagen – allt medan man har på sig en halloweenmask. På så vis kan man lära sig att se saker ur ett annat perspektiv, hur folk beter sig kring en, och bara bejaka, utan att döma. Allt för att lära sig nya tankebanor, och uppskatta att det finns flera lager till allas verklighet än bara den som man själv har lärt sig att leva med, och bli bekväm i.

Så prova det! Gå med en vän, om det känns bra, gör något oväntat, som att ha på dig en maskeradklädsel, och gå till ett publikt ställe där du behöver utmana dig själv. Se hur folk reagerar, och hur du själv känner dig i ögonblicket. Betrakta det. Döm inte. Se bara hur tankarna flödar, och ta det som är positivt och negativt ur erfarenheten, och berika ditt vanliga sätt att leva med dina nya insikter.