Vad är meditation?

Vad är meditation?

 

Det finns många saker i livet som är bortom vår kontroll. Dock så är det möjligt att ta ansvar för vad du själv väljer att göra och hur du själv resonerar – och att förändra dem till de bättre. Enligt buddhism så är det här det allra viktigaste vi kan göra, och buddhism lär ut att det är det enda botemedlet till våra egna personliga sorger, och ångesten, rädslor, hat, och allmänna förvirringar som drabbar det mänskliga tillståndet.

Meditation är ett sätt att förvandla sinnet. Buddhistiska meditation övningar är tekniker som uppmuntrar och utvecklar koncentration, klarhet, emotionell positivitet, och ett lugnande sätt att se på den äkta naturen av saker. Genom att engagera sig i en viss meditation kan du lära dig ditt sinnes mönster och vanor, och den meditationen erbjuder ett sätt att odla nya, positivare sätt att vara. Med regelmässigt arbete och tålamod för detta närande, fokuserade sinnestillstånd kan fördjupas in i djupt harmoniska och energirika sinnestillstånd. Såna erfarenheter kan ha en transformativ effekt och kan leda till nya förståelsen om livet.

Över millenniet så har oräkneliga meditation metoder utvecklats inom den buddhistiska traditionen. De alla kan beskrivas som ‘sinnesträningar’, men de alla använder sig av olika sätt. Grunden till de alla är dock odlingen av ett lugnt och positivt sinnestillstånd.

meditation-ett

Lära sig meditera

Varje år så lär sig tusentals personer sig att meditera. Två stycken meditationer lärdes ut av den historiska Buddha. De hjälpte till att utveckla de kvaliteterna som behövs för lugn och emotionell positivitet: uppmärksammandet av andning och godhet (Metta Bhavana) meditationer.

Teknikerna för meditation är väldigt enkla. Dock så går det inte att ersätta lärandet med att läsa om det, det måste läras av en erfaren och tillförlitlig lärare. En lärare kommer att kunna erbjuda dig vägledning i hur du utför teknikerna och hur man hanterar svårigheterna. Kanske något av de allra viktigaste, en lärare kan erbjuda uppmuntring och inspiration.

Det går att lära sig meditation på särskilda kurser och klasser, där det går att bli medlem. De som lär ut meditation där är erfarna meditatörer. Klasser och kurser är öppna för alla: du behöver inte vara intresserad av buddhism. Skälen att lära sig meditation varierar. Vissa personer vill förbättra deras koncentration för jobbet, studier, eller till och med sporter: andra letar efter en befrielse ifrån stress och lite lugn i själen. Sen finns det även de personer som försöker att besvara de grundläggande frågorna om livet. Med regelbundna övningar, kan meditation hjälpa oss alla att hitta det vi letar efter.

Meditationskurser är utmärkta miljöer för lärande.

Förberedelser

När du sitter ner för att meditera så behöver du sitta i en meditationsställning som är avslappnad men upprätt, vanligtvis sittandes på en kudde och antagligen med korslagda ben. Om det här inte är lätt för dig så kan du sitta på knän eller i en stol. Sen så blundar du, slappnar av, och känner efter hur du känner dig. Det är viktigt att vara känslig när du gör detta för det är det man arbetare med inom meditation. Det är en bra idé att ta lite tid innan för att sitta ner i lugn och ro innan du börjar meditera, för att lugna ner dig och slappna av. Några försiktiga stretchövningar kan också hjälpa till.

meditation-tva